Scroll to content

Om Aqua Dental

Aqua Dental befinner sig i en spännande fas i resan mot att förändra svensk tandvård i grunden. Genom digitalisering, korta väntetider, gästvänliga miljöer – och ett kompromisslöst fokus på kvalitet – vill bolaget sätta en ny standard för tandvården och omdefiniera hur upplevelsen hos tandläkaren kan se ut.

I dag är Aqua Dental en av Sveriges största och snabbast växande tandvårdskedjor med tretton kliniker och över 400 enastående medarbetare. Aqua Dental drivs med övertygelsen om att dess framgång ligger i att våga sluta göra saker som de alltid gjorts – Aqua Dental utmanar istället normer och arbetssätt som tandvårdsbranschen har tagit för givet.

Aqua Dental i korthet:

• Aqua Dental är en ledande privat aktör och utmanare på den svenska marknaden för tandvårdstjänster och tandtekniska produkter

• Bolaget drivs av långsiktiga ägare och managementteam i partnerskap med Novax (del av Axel Johnson-gruppen)

• Bolaget befinner sig i en expansiv fas med fokus på fortsatt tillväxt centrerad runt visionen om att driva utvecklingen av kvalitet och patientupplevelse inom svensk tandhälsa – bolaget ska förändra tandvårdsbranschen i grunden

• Affärsplanen bygger på utveckling av befintliga verksamheter och organisk tillväxt, men inkluderar även tillväxt genom förvärv av kliniker och kedjor

• Bolaget har ett starkt track-record av att förvärva verksamheter och genom unik affärsmodell kraftigt expandera storleken på dessa och höja lönsamheten på kort tid

• Tydlig strategi för hur man skapar organisk tillväxt där bolaget prioriterar kundnöjdhet och kompetensutveckling för personalen

• Bolaget präglas av en stark företagskultur, entreprenöriell anda och vilja att driva branschen framåt genom nytänkande, digitalisering och influenser från omvärlden

• Aqua Dental vågar tänka annorlunda, har en tillåtande kultur och tydlig målbild att vara marknadsledare 

 

Om Marknaden

• Den svenska tandvårdsmarknaden är stor (30+ mdkr 2019), konjunkturokänslig och har en stadig tillväxttakt (~3% p.a.)

• Marknaden finansieras primärt genom kunderna/patienterna, men ca 40% bekostas av staten (Försäkringskassan) och regionerna (barntandvård etc.) 

 

Chief Financial Officer – Aqua Dental

Som CFO på Aqua Dental kommer du spela en avgörande roll i bolagets resa mot att bli ett miljardbolag som revolutionerat svensk tandvård. Idag har rollen en direktrapporterande Redovisningschef, och över tid kommer teamet att utökas. Då bolaget befinner sig i en utvecklingsfas med såväl hög organisk tillväxt som förvärv och utvecklingsprojekt, ställer rollen krav på entreprenörsanda, handlingskraftighet och utveckling av såväl processer som struktur.

De huvudsakliga ansvarsområdena för rollen innefattar; 

 

Business controlling

• Bolagsstyrning avseende affärsplan, mål och uppföljning

• Utveckla befintliga system och processer för effektivare målstyrning

• Utveckla, presentera och genomföra strategier

• Analysera och presentera beslutsunderlag inför kritiska affärsbeslut

• Finansiellt styra och leda regionchefer tillsammans med COO, inkl. finansiell uppföljning och rapportering 

 

Financial controlling

• Säkerställa budgetprocess, ekonomisk uppföljning, bokslut och redovisning. Redovisningschef är operativt ansvarig.

• Övervaka och kontrollera riktningen inkl. fördelningen av ekonomiska resurser 

 

M&A och etablering

• Äga business case vid potentiella etableringar och förvärv

• Bidra i etablerings- och förvärvsfrågor ink. kommersiell förhandling

Ansvar för företagsfunktioner

• Strategiskt inköp; Identifiera och genomföra utvecklingsinitiativ samt äga området

• Affärs- och verksamhetssystem; agera sponsor och kravställare avs. systemmiljön 

 

Ledarskap

• Del av koncernledningen och adjungerad i ägarforum och styrelse

• Ledare för Redovisningschef (med team). 


www.aquadental.se

 

För mer information, kontakta Alexander Billström, Alexander@frankmanner.com

 

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Avdelningar

Aqua Dental, Huvudkontor

Sturegatan 4
114 35 Stockholm Vägbeskrivning servicecenter@aquadental.se 010 188 00 00 Se sida

Bli en del av något bra

Aqua Dental har som mål att bli Sveriges bästa arbetsplats. Hos oss finns det utrymme för personlig utveckling och att klättra inom företaget.

– 2017 var ett fantastiskt händelserikt år för oss på Aqua Dental, vi ökade vår kapacitet i behandlingsrum med 3 x under sommaren och välkomnade många nya medarbetare till oss. Under 2018 öppnar vi ett antal nybyggda kliniker men då vi hela tiden växer kraftigt med nya patienter behöver vi förtäta även på våra befintliga kliniker, säger Henrik Augustsson, VD på Aqua Dental. 

 • Möjlighet att utvecklas

  Hos oss finns det stora möjligheter att utvecklas för alla yrkeskategorier. Vi har flera pågående och planerade utbildningar för personalen och om du har några områden du brinner extra för finns det möjlighet att fördjupa dig inom dem.

 • Personalförmåner

  Vi har ett generöst friskvårdsbidrag, bidrag för arbetsskor och glasögon och tjänstepension. Vi anordnar flertalet gemensamma aktiviteter under året, bland annat middagar, föreläsningar och after works där hela företaget samlas för team building.

 • Auskultera hos specialisttandläkare och erfarna allmäntandläkare

  Vi på Aqua Dental är väldigt specialisttunga, vilket skapar förutsättningar för personalen att utvecklas tillsammans. Oavsett din yrkeserfarenhet har du möjlighet att växa i din roll eller ta nästa steg mot nya utmaningar. Vi erbjuder auskultationer hos både specialisttandläkare och erfarna allmäntandläkare.

 • Drivna och engagerade medarbetare

  På Aqua Dental bygger vi företaget tillsammans.Vi har korta beslutsvägar och hos oss är det högt till tak. Allas åsikter är viktiga. Här bygger alla medarbetare företaget tillsammans. Vi är intresserade av att hitta medarbetare som är engagerade och drivna, även utanför behandlingsrummen. Hos oss blir du en del av företaget på mer än ett sätt.

Målsättningar och värderingar

Den privata tandläkarkedjan har som målsättning att genom passion, tillgänglighet och kvalitet erbjuda sina patienter Sveriges bästa och tryggaste tandvård. En av Aqua Dentals huvudsakliga värderingar är även att skapa en attraktiv arbetsmiljö för enastående medarbetare. Här får du möjlighet att växa inom ditt yrke, att arbeta nära några av Sveriges duktigaste specialister och på så sätt fortsätta utvecklas, oavsett senioritet. Aqua Dental erbjuder dessutom möjligheter till vidareutbildning inom företaget.

– Vi erbjuder en arbetsplats som bygger på en strävan att ständigt utvecklas och att hålla en ledande kvalitet. Vi brinner för att skapa Sveriges bästa tandvård. Aqua Dental är även måna om sina medarbetare och vi vill vara den bästa arbetsplatsen oavsett om du arbetar kliniskt eller administrativt, säger Henrik Augustsson. 

Med stor passion tillhandahålla ledande kvalitet i allt vi gör åt våra patienter

 • Alltid sätta patientens behov före våra egna
 • Skapa tillit genom otvivelaktig tydlighet, transparens, kommunikation och dokumentation
 • Hushålla med våra kunders och bolagets resurser
 • Använda hela verksamhetens samlade kompetens för optimala behandlingar och resultat
 • Ständigt utveckla våra erbjudanden med de senaste bevisade metoderna

Erbjuda ledande servicenivå, bemötande och tillgänglighet 

 • Levererar en grad av servicenivå vilken gör att vi med stolthet rekommenderar oss själva till våra nära och kära
 • Tillgängliga i de kanaler, platser och på de tider som våra kunder efterfrågar
 • Möter alla våra kunder med passion, värme, respekt och professionalism

Skapa en attraktiv arbetsmiljö för enastående medarbetare 

 • Inkluderande och respektfullt bemötande av samtliga medarbetare
 • Identifiera och följa sin passion för att ständigt sträva efter att utvecklas och förbättras i sin profession
 • Utvecklar varandra genom mentorskap, auskultationer och delaktighet
 • Bibehåller en organisation med högt i tak och där samtliga medarbetare har en stor professionell integritet

  Jobbar du redan på Aqua Dental?

  Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

  email
  @aquadental.se
  Teamtailor

  Rekryteringsverktyg från Teamtailor