facebook tracking

Vice Koncernchef

Är du rätt för en nyckelroll inom en av Europas snabbast växande tandvårdskoncerner? Är du en driven, naturlig ledare med stor förmåga att utveckla och påverka människor? Skicka din ansökan idag!

Om Aqua Dental?

Aqua Dental är en av de största tandvårdskedjorna i Sverige och en av de snabbast växande tandvårdsaktörerna i Europa. Aqua Dental har vuxit med ca 10x på under 5 år – majoriteten organiskt drivet. För närvarande har Aqua Dental tio kliniker med 80 behandlingsrum i Stockholm och Göteborg, inom de närmsta 12 månaderna kommer verksamheten ha ökat på kapaciteten med +50% genom pågående expansionsprojekt och ha adderat ytterligare geografier. Aqua Dental särskiljer sig genom att erbjuda högkvalitativ vård och en branschledande upplevelse för våra kunder. Över 30 % av våra tandläkare är legitimerade specialisttandläkare (snitt i Sverige ca 8 %), vi erbjuder omatchad tillgänglighet (öppettider, geografisk placering av kliniker, kommunikationskanaler etc.), ligger i framkant avseende digitalisering och utför de modernaste vetenskapligt validerade metoderna och behandlingarna. Aqua Dental ägs och drivs av operativt aktiva entreprenörer, bolagsbyggare och tandläkare som har en gemensam vision om att från grunden förbättra branschen åt våra nuvarande och kommande kunder. Aqua Dentals målsättning är att erbjuda Sveriges bästa och tryggaste tandvård genom passion, kvalitet och tillgänglighet.

 

Aqua Dentals prioriteringar närmsta åren?

Under de kommande åren är det fortsatt stort fokus på branschledande tillväxt, men givet ökad skala adderas avsevärt fokus på att ytterligare professionalisera de funktionella områdena inom Aqua Dental. Detta för att säkerställa att vi varje dag, med stolthet, kan säga att vi lever upp till våra värderingar, vilka är strukturerade kring tre övergripande områden:


 • Med stor passion tillhandahålla ledande kvalitet i allt vi gör åt våra patienter
 • Erbjuda ledande servicenivå, bemötande och tillgänglighet
 • Skapa en attraktiv arbetsmiljö för enastående medarbetare

 

Rollen som vice Koncernchef?

Rollen som vice Koncernchef är en bred roll vilken adderas till koncernen för att stärka ledningen med en högkaliberindivid för att kunna driva stora och viktiga projekt med ökad implementationstakt och precision. Vice Koncernchef kommer att rapportera direkt till Aqua Dentals Koncernchef samt arbeta nära övriga ledningsgruppen (bl a personalchef, marknadschef, ekonomichef, operativ chef, odontologiskt ansvarig tandläkare, regionchefer). Rollen kommer ställa stora krav på drivkraft, pragmatism och tempo, förmågan att leda och få med sig nyckelpersoner i organisationen samt analytisk förmåga. I rollen som vice Koncernchef ställs stora krav på att hantera tvärfunktionella dialoger och driva problemlösning med många olika intressenter inom och utom organisationen.

 

Kännetecknande personlighetsdrag för att lyckas väl och trivas bra i rollen?


 • Hög intellektuell verkshöjd: Strategiskt tänkande, passion för problemlösning, enkelt för att sätta sig in i nya branscher, bred insikt i olika bolagsfunktioner med någon/några specifika spetsar.
 • Naturlig ledare med stor förmåga att påverka: Egenskap att kunna hantera olika individer i en personalintensiv verksamhet, ödmjuk och icke-elitistisk, förmåga att leda genom goda exempel och bra på att snabbt bygga relationer och förtroende.
 • Passionerad och driven bolagsbyggare: Brinner för att utveckla bolag och individer, näst intill outtröttligt engagemang att i ett starkt team driva förbättringsarbeten.

 

Bakgrund och erfarenhet för att lyckas väl och trivas bra i rollen?

Då rollen är bred letar vi efter rätt individ med rätt personlighetstyp snarare än specifik bakgrund. Men, sannolikt är du utbildad civilekonom/civilingenjör med 5-10 års relevant arbetslivserfarenhet till exempel: från en ledande managementkonsultfirma, som business controller/affärsutvecklare i ett branschledande bolag, haft en ledande operativ position (såsom COO, CFO, CEO i ett mindre bolag), har tydligt personalansvar (beprövad erfarenhet av att leda och utveckla individer) och PnL-ansvar, själv varit eller arbetat när entreprenörer. Du har gärna internationell erfarenhet. Du hanterar svenska och engelska helt flytande, du har stort datorvana med expertis inom MS Excel/Powerpoint.

 

Viktiga prioriteringar för rollen i närtid?

Rollen ställer stora krav på att själv definiera prioriteringar med stöd av Koncernchefen för att skapa mest värde för verksamheten. I stora drag är prioriteringarna att:


 • På kort till medellång sikt: snabbt sätta sig in i verksamheten och bygga goda relationer med nyckelpersoner, ta fullt ägarskap för kritiska större projekt (utveckla, dokumentera, driva och implementera) vilka kräver tvärfunktionell involvering och stort fokus på att vara ute i verksamheten. Att analysera, planera, pilotera, mäta/justera och rulla ut förbättringsområden.
 • På lång sikt: Givet Aqua Dentals tillväxttakt finns enorma möjligheter att växa med koncernen och anpassa individuell långsiktig utveckling. Beroende på individen kan det t ex bli inriktning mot att driva operations (djup kompetens om produktiv drift, förmåga att få med sig viktiga personer i verksamheten och motivera individer i förändringsarbeten), ta helhetsgrepp om affärsutvecklingen, driva befintligt eller nytt dotterbolag, ansvara för internationell expansion.

 

Ersättning?

Konkurrenskraftig och individuellt utformad ersättning.

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Avdelningar

Bli en del av något bra

Aqua Dental har som mål att bli Sveriges bästa arbetsplats. Hos oss finns det utrymme för personlig utveckling och att klättra inom företaget.

– 2017 var ett fantastiskt händelserikt år för oss på Aqua Dental, vi ökade vår kapacitet i behandlingsrum med 3 x under sommaren och välkomnade många nya medarbetare till oss. Under 2018 öppnar vi ett antal nybyggda kliniker men då vi hela tiden växer kraftigt med nya patienter behöver vi förtäta även på våra befintliga kliniker, säger Henrik Augustsson, VD på Aqua Dental. 

 • Möjlighet att utvecklas

  Hos oss finns det stora möjligheter att utvecklas för alla yrkeskategorier. Vi har flera pågående och planerade utbildningar för personalen och om du har några områden du brinner extra för finns det möjlighet att fördjupa dig inom dem.

 • Personalförmåner

  Vi har ett generöst friskvårdsbidrag, bidrag för arbetsskor och glasögon och tjänstepension. Vi anordnar flertalet gemensamma aktiviteter under året, bland annat middagar, föreläsningar och after works där hela företaget samlas för team building.

 • Auskultera hos specialisttandläkare och erfarna allmäntandläkare

  Vi på Aqua Dental är väldigt specialisttunga, vilket skapar förutsättningar för personalen att utvecklas tillsammans. Oavsett din yrkeserfarenhet har du möjlighet att växa i din roll eller ta nästa steg mot nya utmaningar. Vi erbjuder auskultationer hos både specialisttandläkare och erfarna allmäntandläkare.

 • Drivna och engagerade medarbetare

  På Aqua Dental bygger vi företaget tillsammans.Vi har korta beslutsvägar och hos oss är det högt till tak. Allas åsikter är viktiga. Här bygger alla medarbetare företaget tillsammans. Vi är intresserade av att hitta medarbetare som är engagerade och drivna, även utanför behandlingsrummen. Hos oss blir du en del av företaget på mer än ett sätt.

Målsättningar och värderingar

Den privata tandläkarkedjan har som målsättning att genom passion, tillgänglighet och kvalitet erbjuda sina patienter Sveriges bästa och tryggaste tandvård. En av Aqua Dentals huvudsakliga värderingar är även att skapa en attraktiv arbetsmiljö för enastående medarbetare. Här får du möjlighet att växa inom ditt yrke, att arbeta nära några av Sveriges duktigaste specialister och på så sätt fortsätta utvecklas, oavsett senioritet. Aqua Dental erbjuder dessutom möjligheter till vidareutbildning inom företaget.

– Vi erbjuder en arbetsplats som bygger på en strävan att ständigt utvecklas och att hålla en ledande kvalitet. Vi brinner för att skapa Sveriges bästa tandvård. Aqua Dental är även måna om sina medarbetare och vi vill vara den bästa arbetsplatsen oavsett om du arbetar kliniskt eller administrativt, säger Henrik Augustsson. 

Med stor passion tillhandahålla ledande kvalitet i allt vi gör åt våra patienter

 • Alltid sätta patientens behov före våra egna
 • Skapa tillit genom otvivelaktig tydlighet, transparens, kommunikation och dokumentation
 • Hushålla med våra kunders och bolagets resurser
 • Använda hela verksamhetens samlade kompetens för optimala behandlingar och resultat
 • Ständigt utveckla våra erbjudanden med de senaste bevisade metoderna

Erbjuda ledande servicenivå, bemötande och tillgänglighet 

 • Levererar en grad av servicenivå vilken gör att vi med stolthet rekommenderar oss själva till våra nära och kära
 • Tillgängliga i de kanaler, platser och på de tider som våra kunder efterfrågar
 • Möter alla våra kunder med passion, värme, respekt och professionalism

Skapa en attraktiv arbetsmiljö för enastående medarbetare 

 • Inkluderande och respektfullt bemötande av samtliga medarbetare
 • Identifiera och följa sin passion för att ständigt sträva efter att utvecklas och förbättras i sin profession
 • Utvecklar varandra genom mentorskap, auskultationer och delaktighet
 • Bibehåller en organisation med högt i tak och där samtliga medarbetare har en stor professionell integritet

  Jobbar du redan på Aqua Dental?

  Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

  email
  @aquadental.se
  Teamtailor

  Rekryteringsverktyg från Teamtailor